Archive for novembar, 2007

CRpromene v1.01 – ispravljeni problemi

Kao i svaka prva verzija programa, i CRpromene je imao po neki bug 🙂 – u ovom slučaju najviÅ¡e problema je bilo sa obradom podataka u slučaju kada na spisku ima viÅ¡e akcionara sa istim nazivom. Na download strani se nalazi link za novu verziju v1.01 u kojoj su napravljene sledeće izmene:

  • Ispravljen problem sa slučajem kad viÅ¡e akcionara ima isti naziv (na primer u firmama sa velikim brojem akcionara čest je slučaj da viÅ¡e fizičkih lica ima isto prezime i ime, a nekad ima i duplikata pravnih lica);
  • Ispravljen problem sa neprikazivanjem novih lica u strukturi vlasniÅ¡tva (kod „Kupovina“ su prikazivani oni koji su već imali neke akcije pa uvećali broj, ali ne oni koji su ranije imali 0 akcija);
  • Dodat prikaz ukupnog zbira u koloni „Razlika“ (i za kupovinu i za prodaju) onda kada je izabrana opcija za prikaz „Sve promene“.
No comments

Program za praćenje promena u CRHoV

Vreme je za poklon 🙂 – program koji omogućava praćenje promena u jedinstvenoj evidenciji akcionara Centralnog Registra HoV. Za početak treba da sledite naÅ¡ savet za povremeno snimanje stanja CRHoV za željene akcije (pogledajte link ÄŒuvanje jedinstvene evidencije akcionara), a onda iz programa CRpromene možete izabrati dve snimljene datoteke za poreÄ‘enje – staro stanje i novo stanje. Posle toga treba kliknuti na dugme “Prikaži promene” i program će obraditi datoteke, izračunati ko je sve prodavao ili kupovao akcije u tom periodu i prikazati promene. Obratite pažnju da evidencija na sajtu CRHoV nije uvek potpuno pouzdana zbog različitog vremena saldiranja transakcija, ili recimo slučajeva promena naziva firmi.

Na primer pretpostavimo da nas interesuje Agrobanka, da imamo snimljeno stanje od juče i da smo takoÄ‘e snimili sveže danaÅ¡nje stanje (u praksi verovatno nećete ovako često snimati promene). U programu izaberemo staro stanje (u primeru to je datoteka “AGBN 2007-11-26.htm”) i novo stanje (“AGBN 2007-11-27.htm”), kliknemo na “Prikaži promene” i dobićemo ekran nalik na sledeći (prikaz fizičkih lica je namerno zamućen):

Program CRpromene v1.0 možete preneti sa download strane.

Ukoliko imate dodatne komentare, sugestije ili predloge za nove opcije (neke promene i dodatne opcije su već u planu, ovo je ipak tek prva verzija :), možete ih poslati ovde, u opciji za ostavljanje komentara.

6 comments

ÄŒuvanje jedinstvene evidencije akcionara

Spisak akcionara u jedinstvenoj evidenciji se stalno menja (kao rezultat trgovanja na berzi ili drugih oblika prenosa vlasništva), a CRHoV ne pruža mogućnost da pogledate kako je izgledala evidencija u nekom prethodnom periodu. Zbog toga je korisno da trenutno stanje evidencije za izabrane firme (one u koje ste investirali, ili ste iz nekog drugog razloga zainteresovani za njihovo praćenje) povremeno snimate i čuvate u posebnim fajlovima.

Strane na sajtu CRHoV su generisane tako da prave problema sa Å¡tampanjem, zbog čega varijanta npr. Å¡tampanja spiska i čuvanja u PDF dokumentima otpada. Zato je za čuvanje najbolje snimiti sadržaj strane iz browser-a – ako koristite Internet Explorer izaberite meni “File”, pa onda “Save As”, a u Firefox-u iz “File” menija treba izabrati “Save Page As”. Posle toga u opciji “Save as type” za format snimanja treba staviti “Webpage, HTML only (*.htm)”, ili eventualno “Text file (*.txt)”. Nemojte koristiti “Web archive, single file (*.mht)” koji jeste dobar format za čuvanje Web stranica, ali neće biti ispravno prikazan iz istog razloga zbog koga ne radi Å¡tampanje. Preporučujemo da snimljenim datotekama date neki smisleni naziv, da bi ste se posle toga lakÅ¡e snalazili. Recimo za naziv se može koristiti kombinacija berzanskog simbola akcije i datuma snimanja, pa u slučaju Energoprojekt Holdinga (čiji simbol je ENHL) snimljenog na dan 22.Novembra 2007 možete staviti “ENHL 2007-11-22.htm”.

saveas_ie.png  saveas_firefox.png

No comments

Kompletan spisak akcionara na CRHoV

Prava poslastica 🙂 Centralnog registra sakrivena je na strani gde je prikazana statistika vlasniÅ¡tva preduzeća. U gornjem levom uglu (odmah ispod naslova gde stoji “Statistički prikaz vlasniÅ¡tva preduzeća”) nalazi se slabo uočljiva ikona sa simbolom otvorene knjige. Ako kliknete na nju, dobićete upravo neku vrstu otvorene knjige – jedinstvenu evidenciju akcionara, odnosno kompletan spisak svih akcionara (pravnih i fizičkih lica), sa podacima o njihovom broju akcija i procentualnom učešću u vlasniÅ¡tvu!  U slučaju firmi sa velikim brojem akcionara (već spomenuti Energoprojekt trenutno ih ima viÅ¡e od 8.000) sajtu CRHoV će možda trebati i ceo minut da generiÅ¡e i prikaže spisak, pa budite strpljivi.

Ako vam je potrebna pomoć u pronalaženju strane “Jedinstvena evidencija akcionara” možete kliknuti na sledeću sliku ekrana:

crhov_evidencija1.jpg  crhov_evidencija21.jpg  torta.jpg

2 comments

Podaci o vlasništvu u Centralnom registru HoV

Želite da saznate ko su sve akcionari nekog akcionarskog druÅ¡tva? To je bar lako :), poÅ¡to se potrebne informacije mogu pronaći na sajtu Centralnog registra, odnosno popularnog CRHoV (pun naziv je “Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti”). CRHoV je mesto gde se vodi evidencija o vlasniÅ¡tvu hartija od vrednosti, a blagodeti transparentnog rada su Å¡to svako na Internetu može pogledati podatke o akcionarima za željenu firmu – pod uslovom da je ona organizovana kao otvoreno a.d., Å¡to je slučaj za sve firme koje se kotiraju na Beogradskoj berzi.

Link za pregled se nalazi pod Statistika vlasniÅ¡tva preduzeća, odakle možete željenu firmu tražiti po delu naziva ili matičnom broju. Ako pretražujete po delu naziva (kao recimo u primeru gde smo tražili Energoprojekt – možete kliknuti na umanjenu sliku da bi ste videli ceo snimljeni ekran) može se desiti da bude pronaÄ‘eno viÅ¡e firmi. Na spisku rezultata samo kliknite na red sa željenom firmom i biće prikazana strana sa statističkim prikazom vlasniÅ¡tva preduzeća. Na ovoj strani prikazuju se podaci o ukupnom broju akcija i strukturi vlasniÅ¡tva. TakoÄ‘e se prikazuje i lista 10 prvih akcionara (po broju akcija, broju glasova, odnosno vrednosti akcijskog kapitala – u većini slučajeva dovoljno je gledati samo prvu listu).

crhov1a.jpg  crhov1b.jpg  crhov1c.jpg

No comments

Informacije na Internetu

Za one koje interesuje finansijsko tržište u Srbiji,  Internet može biti od velike koristi u pronalaženju bitnih informacija. Pored uobičajenih metoda korišćenjem starih dobrih lokacija za pretraživanje (kao što su Google ili Live Search) i postavljanjem pravih upita, mnogo korisnih podataka može se pronaći na zvaničnim sajtovima institucija kao što su Beogradska berza (Belex), Centralni registar hartija od vrednosti (CRHoV), Agencija za privredne registre (APR), Agencija za privatizaciju, Narodna banka Srbije (NBS), itd. Na ovoj lokaciji ćemo pokušati da prenesemo naša iskustva i pomognemo u pronalaženju korisnih informacija vezanih za akcije, berzu, finansije i tržište u Srbiji.

No comments