CRpromene v1.01 – ispravljeni problemi

Kao i svaka prva verzija programa, i CRpromene je imao po neki bug 🙂 – u ovom slučaju najviÅ¡e problema je bilo sa obradom podataka u slučaju kada na spisku ima viÅ¡e akcionara sa istim nazivom. Na download strani se nalazi link za novu verziju v1.01 u kojoj su napravljene sledeće izmene:

  • Ispravljen problem sa slučajem kad viÅ¡e akcionara ima isti naziv (na primer u firmama sa velikim brojem akcionara čest je slučaj da viÅ¡e fizičkih lica ima isto prezime i ime, a nekad ima i duplikata pravnih lica);
  • Ispravljen problem sa neprikazivanjem novih lica u strukturi vlasniÅ¡tva (kod „Kupovina“ su prikazivani oni koji su već imali neke akcije pa uvećali broj, ali ne oni koji su ranije imali 0 akcija);
  • Dodat prikaz ukupnog zbira u koloni „Razlika“ (i za kupovinu i za prodaju) onda kada je izabrana opcija za prikaz „Sve promene“.
No comments

No comments yet. Be the first.

Leave a reply