ńĆuvanje jedinstvene evidencije akcionara

Spisak akcionara u jedinstvenoj evidenciji se stalno menja (kao rezultat¬†trgovanja na berzi ili drugih oblika prenosa vlasniŇ°tva), a CRHoV ne pruŇĺa moguńánost da pogledate kako je izgledala evidencija u nekom¬†prethodnom periodu. Zbog toga je korisno da trenutno stanje evidencije za izabrane firme (one u koje ste investirali, ili ste iz nekog drugog razloga zainteresovani za njihovo prańáenje) povremeno snimate i ńćuvate u posebnim fajlovima.

Strane na sajtu CRHoV¬†su generisane tako da¬†prave problema sa Ň°tampanjem, zbog¬†ńćega¬†varijanta npr. Ň°tampanja¬†spiska i ńćuvanja¬†u PDF dokumentima otpada. Zato je za ńćuvanje najbolje¬†snimiti sadrŇĺaj strane iz browser-a – ako koristite Internet Explorer izaberite meni “File”, pa onda “Save As”, a u Firefox-u¬†iz “File” menija treba izabrati “Save Page As”.¬†Posle toga u opciji “Save as type”¬†za format snimanja treba¬†staviti “Webpage, HTML only¬†(*.htm)”, ili eventualno¬†“Text file (*.txt)”. Nemojte koristiti “Web archive, single file (*.mht)” koji jeste dobar format za ńćuvanje Web stranica, ali neńáe biti ispravno prikazan iz istog razloga zbog koga ne radi Ň°tampanje. Preporuńćujemo da snimljenim datotekama date neki smisleni naziv, da bi ste se posle toga lakŇ°e snalazili. Recimo za naziv se moŇĺe koristiti¬†kombinacija¬†berzanskog simbola¬†akcije i datuma snimanja, pa¬†u sluńćaju Energoprojekt Holdinga (ńćiji simbol je ENHL)¬†snimljenog na dan 22.Novembra 2007 moŇĺete¬†staviti “ENHL 2007-11-22.htm”.

saveas_ie.png  saveas_firefox.png

No comments

No comments yet. Be the first.

Leave a reply

ÔĽŅ