Toliko o transparentnosti

Ministarstvo finansija Republike Srbije je pre neki dan stavilo na sajt nacrt izmena propisa koji reguliše tržište HoV (Zakon o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata). U raznim izmenama provučena nešto što je naizgled sitnica:

ÄŒlan 36.
U članu 211. stav 6. menja se i glasi:
“Centralni registar objavljuje na svojoj internet stranici spisak deset akcionara koji imaju najveći broj akcija odreÄ‘enog izdavaoca.”

Ovo menja samu suÅ¡tinu transparentnosti vlasniÅ¡tva otvorenih akcionarskih druÅ¡tava koje imamo sada – Ok, za diskusiju je gde treba staviti granicu izmeÄ‘u transparentosti i privatnosti, ali to svakako nije samo na prvih 10 akcionara.  To znači da ćemo se, umesto punog uvida u strukturu akcionara koju imamo sada, vratiti unazad u mutnija vremena kada su samo privilegovani mogli da doÄ‘u do važnih informacija. Ako ovakav predlog zaista proÄ‘e i izmene zakona budu usvojene, zainteresovani će moći da vide kompletan spisak samo ako su akcionari odreÄ‘ene firme i ako za to plate po tarifi CRHoV. Pri tome knjigu akcionara mogu dobiti samo na uvid (dakle ne i na kopiranje i sl.) i to u prisustvu korporativnog agenta firme emitenta.

Nacrt izmena zakona se može pogledati na http://www.mfin.sr.gov.yu/src/1210/, a diskusija po ovom pitanju se povela na Economy forumu http://www.economy.co.yu/diskusije/viewtopic.php?id=2342.

1 comment

1 Comment so far

  1. Jovan februar 20th, 2008 23:50

    Ovo je izbačeno iz najnovijeg nacrta izmena zakona! Dakle biće i dalje kompletnih spiskova :).

Leave a reply