I dalje kompletni spiskovi akcionara

Da li ste pratili priču o pokušaju da se ukine transarentnost Centralnog registra HoV i ukinu kompletni spiskovi akcionara? U najnovijem nacrtu izmena zakona koji je objavljen na sajtu Ministarstva finansija, nema više spornog predloga, što znači da ostaje zakonska formulacija “Podaci iz jedinstvene evidencije akcionara izdavaoca su javni podaci i objavljuju se na internet stranici Centralnog registra na način propisan aktima Centralnog registra.”. Dakle ovo se ipak dobro završilo (osim za one koji su hteli da se spiskovi sakriju), pa će CRpromene i dalje biti program od koristi. 🙂

No comments

No comments yet. Be the first.

Leave a reply