Nova opcija programa – kopiranje u Excel

U novu verziju je dodata opcija za snimanje spiskova u Microsoft Excel datoteku, kao i za kopiranje na Clipboard – pretpostavljam da će ovo koristiti onima koji čuvaju podatke o promenama spiskova akcionara za naknadne analize. Kada kliknete na dugme “Excel” program će prikazati dijalog gde možete izabrati naziv .xls datoteke koja će biti kreirana (podrazumevna lokacija je u folderu gde se nalazi program). Posle toga samo kliknite na “Ok” i dobićete ceo spisak u Excel-u. ÄŒas posla. 🙂

Biće snimljen onaj spisak koji je trenutno prikazan – ako je aktivna strana “Promena broja akcija” dobićete spisak sa podacima o kupovini i prodaji akcija, a ako je aktivna strana “Promena redosleda” dobićete listu poreÄ‘anu po poziciji na spisku akcionara. Podrazumevana opcija je da program kopira samo podatke o prvih 12 na listi, ali ako kliknete na strelicu nadole (na desnoj strani “Excel” dugmeta) možete izabrati opciju “Kopiraj sve” i posle toga klinuti na “Excel” – dobićete kompletan spisak.

U CRpromene v1.10 je takoÄ‘e dodata i opcija za kopiranje na Clipboard. Ona se jednostavno koristi – samo kliknite na dugme “Clipboard” i prikazani spisak će biti iskopiran na Windows-ov clipboard. Posle toga možete koristiti opciju Paste i ubaciti taj spisak npr. u Microsoft Word dokument (doduÅ¡e za ovakve varijante nekad će se bolji rezultat dobiti snimanjem u Excel, pa kopiranjem odatle).

2 comments

2 Comments so far

  1. Dragan februar 5th, 2008 09:40

    Šta reći,osim Bravo i Hvala .. u ime svih nas
    koji koristimo Vas odličan i koristan program.

    Pozdrav i nastavite dalje sa radom 🙂

  2. xx februar 14th, 2008 14:26

    Hvala puno 🙂

Leave a reply