Nova opcija programa – pregled promena redosleda akcionara

Nova opcija u CRpromene verziji 1.10 je “Promena redosleda” i ona pruža pregled onih čiji se broj akcija smanjivao ili povećavao, ali tako da se ovi podaci vide poreÄ‘ani po veličini akcionara, odnosno poziciji na listi. Ova opcija se koristi na isti način kao i “Promena broja akcija” – potrebno je izabrati html datoteke snimljene sa CRHoV (staro i novo stanje) i kliknuti na “Prikaži promene”. Program će obraditi podatke, posle čega se možete prebacivati izmeÄ‘u pregleda na “Promena broja akcija” ili “Promena redosleda” – samo kliknite na odgovarajuću stranu (tab). Zbog istovremene obrade podataka za oba spiska, kod dužih spiskova program radi za nijansu sporije nego prethodna verzija, ali pretpostavljam da ne predstavlja problem to Å¡to će se na rezultat čekati koji trenutak duže. 🙂

Na ekranu “Promena redosleda” nalaze se opcije “Pregled svih” i “Samo sa promenama”. Podrazumevana opcija je pregled svih akcionara na listi (ovo je korisno za praćenje promena kod najvećih akcionara), dok će druga opcija prikazati samo one akcionare koji su promenjeni (ovo je zgodnije ako je spisak akcionara dugačak, a nije bilo mnogo promena). U koloni “Stari red.br.” je prikazan redni broj akcionara u listi po prethodnom stanju (prikazuje se “-” ako nije bilo starog stanja, tj. akcionar je novi u listi), dok “Novi red.br.” prikazuje novu poziciju (uz “-” ako akcionara viÅ¡e nema na spisku), a lista je poreÄ‘ana po redosledu novog stanja.

Nadam se da će kratak primer najbolje pokazati čemu služi ova opcija. Za primer je uzeta AIK banka i stanje na početku i kraju Januara 2008. Može se videti da je u vrhu liste akcionara bilo prilično živo – neki od najvećih akcionara su prodavali akcije, a neki su kupovali.

No comments

No comments yet. Be the first.

Leave a reply