On-line trgovina na berzi – Raiffeisen

Na blogu vladimirdj.blog.co.yu je objavljen tekst sa konkretnim iskustvima u on-line trgovini na Beogradskoj berzi (u ovom slučaju koristeći sistem Raiffeisen banke). Preporučujem da pogledate tekst Raiffeisen On Line poÅ¡to je izmeÄ‘u ostalog dat primer kako izgleda sam tok trgovanja i davanja naloga – za one koji joÅ¡ uvek ne trguju online (a tu za sada spada većina investitora) ovo je dobra prilika da vide kako radi ceo sistem.


Raiffeisen On Line

No comments

No comments yet. Be the first.

Leave a reply