Archive for maj, 2008

Blog koji prati promene u CRHoV

JoÅ¡ jedan sajt (ovaj put u formi blog-a) na kome se mogu pratiti neke promene broja akcija po podacima iz Centralnog registra HoV je BeleksBirro. Ovde se podaci prate samo za neka od akcionarskih druÅ¡tava koja se kotiraju na Belex-u i promene se prikazuju na dnevnom nivou. Zanimljivo je Å¡to se za praćenje koristi program CRpromene sa ovog sajta. 🙂


Beleks Birro

No comments

Investo.rs prikazuje podatke o promeni broja akcija

Investo.rs je novi sajt za investitore sa zanimljivom opcijom za praćenje promena u CRHoV. Kada odete na stranu sa informacijama o izabranoj kompaniji, pored osnovnih podataka izvučenih sa Belex-a, biće prikazan i spisak svih promena vlasništva odnosno broja akcija (po podacima izvučenim iz CRHoV) za nedelju dana unazad (odnosno pet dana trgovanja). Još jedna korisna opcija je što možete kliknuti na neko ime u spisku (recimo naziv firme ili kastodija) i time dobiti kompletan portfolio vezan za to ime. Za ovu drugu opciju potrebno je registrovati se na sajtu, ali je registracija besplatna.

Evo na primeru kako izgleda strana sa podacima za AIK banku.


investo.rs

No comments