Blog koji prati promene u CRHoV

Još jedan sajt (ovaj put u formi blog-a) na kome se mogu pratiti neke promene broja akcija po podacima iz Centralnog registra HoV je BeleksBirro. Ovde se podaci prate samo za neka od akcionarskih društava koja se kotiraju na Belex-u i promene se prikazuju na dnevnom nivou. Zanimljivo je što se za praćenje koristi program CRpromene sa ovog sajta. 🙂


Beleks Birro

No comments

No comments yet. Be the first.

Leave a reply