Provera likvidnosti

Jedan od veoma korisnih servisa koje pruža web sajt Narodne banke Srbije krije se iza linka Dužnici u prinudnoj naplati . Ovde se lako može proveriti da li je neka firma likvidna, odnosno da li je njen račun u blokadi ili ne. NBS daje podatke za prethodnih godinu dana i prikazuje sve dane nelikvidnosti (od-do datuma i ukupan broj dana). Ako je račun još uvek u blokadi biće prikazan i ukupan iznos blokade (ovaj iznos se odnosi na stanje od prethodnog dana).

Da bi ste došli do podataka o likvidnosti za željenu firmu, pretraživanje dužnika u prinudnoj naplati se može vršiti po broju računa, matičnom broju ili PIB-u . Ako nemate ništa od tih podataka, možete pre toga recimo otići na jedinstveni registar računa i uraditi pretraživanje po delu naziva firme, pa odatle pokupiti dodatne podatke.

Моžete kliknuti na sliku da vidite kako to izgleda na primeru za kompaniju Progres (PRGS) kojoj je jedno vreme račun bio blokiran:

Pretraživanje dužnika u prinudnoj naplati i rezultati pretraživanja

2 comments

2 Comments so far

  1. MEHANIZACIJA AKCIONARSKO DRUÅ TVO VLADIÄŒIN HAN, NIKOLE TESLE BB april 6th, 2009 09:55

    D.P „MEHANIZACIJA“- A.D „TEHNOPUT“

    Molimo Vas zbog sudskog procesa potrebna nam je potvrda od kad do kada je žiro-račun neprekidno u blokadu.

    Unapred zahvalni

  2. ana market januar 7th, 2010 20:45

    trebaju mi podaci o blokiranim tekucim racunima po nazivu firme

Leave a reply