Archive for the 'crhov' Category

Otežan pristup kompletnoj evidenciji akcionara

Centralni registar HoV je od danas zakomplikovao pristup jedinstvenoj evidenciji akcionara. ÄŒuvena knjižica preko koje je dostupan kompletan spisak svih akcionara i dalje je tu, ali sada je pri svakom pristupu potrebno ukucati Å¡ifru koja se sastoji od niza slučajno izabranih karaktera prikazanih kao slika. Ovakav sistem se naziva “CAPTCHA” (pogledajte recimo tekst na Wikipediji) i obično se koristi da bi otežao automatizovan pristup web robotima i programima za automatsko prikupljanje podataka, Å¡to je pretpostavljamo i bio razlog da CRHoV uvede ovakav način zaÅ¡tite.

Kolateralna Å¡teta ove promene je Å¡to će sada korisnicima sajta trebati viÅ¡e vremena da doÄ‘u do informacija i kompletnog spiska akcionara, ali na sreću spisak je i dalje dostupan – nekoliko trenutaka viÅ¡e za kucanje Å¡ifre nije straÅ¡no da bi doÅ¡li do spiska akcionara firme koji vas interesuje :). Nadam se da će se ovaj put na tome zavrÅ¡iti i da nikome u CRHoV-u neće ponovo padati na pamet loÅ¡e ideje da ukinu kompletne spiskove.

CRHoV pristup evidenciji akcionara

2 comments

Blog koji prati promene u CRHoV

JoÅ¡ jedan sajt (ovaj put u formi blog-a) na kome se mogu pratiti neke promene broja akcija po podacima iz Centralnog registra HoV je BeleksBirro. Ovde se podaci prate samo za neka od akcionarskih druÅ¡tava koja se kotiraju na Belex-u i promene se prikazuju na dnevnom nivou. Zanimljivo je Å¡to se za praćenje koristi program CRpromene sa ovog sajta. 🙂


Beleks Birro

No comments

Investo.rs prikazuje podatke o promeni broja akcija

Investo.rs je novi sajt za investitore sa zanimljivom opcijom za praćenje promena u CRHoV. Kada odete na stranu sa informacijama o izabranoj kompaniji, pored osnovnih podataka izvučenih sa Belex-a, biće prikazan i spisak svih promena vlasništva odnosno broja akcija (po podacima izvučenim iz CRHoV) za nedelju dana unazad (odnosno pet dana trgovanja). Još jedna korisna opcija je što možete kliknuti na neko ime u spisku (recimo naziv firme ili kastodija) i time dobiti kompletan portfolio vezan za to ime. Za ovu drugu opciju potrebno je registrovati se na sajtu, ali je registracija besplatna.

Evo na primeru kako izgleda strana sa podacima za AIK banku.


investo.rs

No comments

I dalje kompletni spiskovi akcionara

Da li ste pratili priču o pokuÅ¡aju da se ukine transarentnost Centralnog registra HoV i ukinu kompletni spiskovi akcionara? U najnovijem nacrtu izmena zakona koji je objavljen na sajtu Ministarstva finansija, nema viÅ¡e spornog predloga, Å¡to znači da ostaje zakonska formulacija “Podaci iz jedinstvene evidencije akcionara izdavaoca su javni podaci i objavljuju se na internet stranici Centralnog registra na način propisan aktima Centralnog registra.”. Dakle ovo se ipak dobro zavrÅ¡ilo (osim za one koji su hteli da se spiskovi sakriju), pa će CRpromene i dalje biti program od koristi. 🙂

No comments

Nova opcija programa – kopiranje u Excel

U novu verziju je dodata opcija za snimanje spiskova u Microsoft Excel datoteku, kao i za kopiranje na Clipboard – pretpostavljam da će ovo koristiti onima koji čuvaju podatke o promenama spiskova akcionara za naknadne analize. Kada kliknete na dugme “Excel” program će prikazati dijalog gde možete izabrati naziv .xls datoteke koja će biti kreirana (podrazumevna lokacija je u folderu gde se nalazi program). Posle toga samo kliknite na “Ok” i dobićete ceo spisak u Excel-u. ÄŒas posla. 🙂

Biće snimljen onaj spisak koji je trenutno prikazan – ako je aktivna strana “Promena broja akcija” dobićete spisak sa podacima o kupovini i prodaji akcija, a ako je aktivna strana “Promena redosleda” dobićete listu poreÄ‘anu po poziciji na spisku akcionara. Podrazumevana opcija je da program kopira samo podatke o prvih 12 na listi, ali ako kliknete na strelicu nadole (na desnoj strani “Excel” dugmeta) možete izabrati opciju “Kopiraj sve” i posle toga klinuti na “Excel” – dobićete kompletan spisak.

U CRpromene v1.10 je takoÄ‘e dodata i opcija za kopiranje na Clipboard. Ona se jednostavno koristi – samo kliknite na dugme “Clipboard” i prikazani spisak će biti iskopiran na Windows-ov clipboard. Posle toga možete koristiti opciju Paste i ubaciti taj spisak npr. u Microsoft Word dokument (doduÅ¡e za ovakve varijante nekad će se bolji rezultat dobiti snimanjem u Excel, pa kopiranjem odatle).

2 comments

Nova opcija programa – pregled promena redosleda akcionara

Nova opcija u CRpromene verziji 1.10 je “Promena redosleda” i ona pruža pregled onih čiji se broj akcija smanjivao ili povećavao, ali tako da se ovi podaci vide poreÄ‘ani po veličini akcionara, odnosno poziciji na listi. Ova opcija se koristi na isti način kao i “Promena broja akcija” – potrebno je izabrati html datoteke snimljene sa CRHoV (staro i novo stanje) i kliknuti na “Prikaži promene”. Program će obraditi podatke, posle čega se možete prebacivati izmeÄ‘u pregleda na “Promena broja akcija” ili “Promena redosleda” – samo kliknite na odgovarajuću stranu (tab). Zbog istovremene obrade podataka za oba spiska, kod dužih spiskova program radi za nijansu sporije nego prethodna verzija, ali pretpostavljam da ne predstavlja problem to Å¡to će se na rezultat čekati koji trenutak duže. 🙂

Na ekranu “Promena redosleda” nalaze se opcije “Pregled svih” i “Samo sa promenama”. Podrazumevana opcija je pregled svih akcionara na listi (ovo je korisno za praćenje promena kod najvećih akcionara), dok će druga opcija prikazati samo one akcionare koji su promenjeni (ovo je zgodnije ako je spisak akcionara dugačak, a nije bilo mnogo promena). U koloni “Stari red.br.” je prikazan redni broj akcionara u listi po prethodnom stanju (prikazuje se “-” ako nije bilo starog stanja, tj. akcionar je novi u listi), dok “Novi red.br.” prikazuje novu poziciju (uz “-” ako akcionara viÅ¡e nema na spisku), a lista je poreÄ‘ana po redosledu novog stanja.

Nadam se da će kratak primer najbolje pokazati čemu služi ova opcija. Za primer je uzeta AIK banka i stanje na početku i kraju Januara 2008. Može se videti da je u vrhu liste akcionara bilo prilično živo – neki od najvećih akcionara su prodavali akcije, a neki su kupovali.

No comments

CRpromene v1.10 – nova verzija

Stigla je sveža roba – nova verzija programa CRpromene 🙂 . Napisaću kasnije opÅ¡irniju poruku o promenama i novim opcijama u ovoj verziji, ali ukratko najvažniji noviteti su: nove opcije za snimanje spiska promena u Microsoft Excel formatu, kopiranje na Clipboard, kao i praćenje promena po redosledu na spisku akcionara.

Novu verziju programa CRpromene v1.10 možete preneti sa download strane.

4 comments

Ne damo spiskove :)

Izgleda da pokuÅ¡aj ukidanja kompletnih spiskova akcionara ipak neće tako lako proći (a nadam se da neće proći uopÅ¡te). Nekoliko nevladinih organizacija pokrenulo je incijativu da se promeni sporna odredba – viÅ¡e o toj inicijativi možete pronaći na sajtu Narodnog Parlamenta. TakoÄ‘e se oglasio i poverenik za informacije od javnog značaja i podržao slobodan pristup informacijama, o tome možete pročitati na Portalu Argus.

No comments

Sledeća stana »