Archive for the 'crpromene' Category

1.000 korisnika programa!

Wow, moram priznati da nisam očekivao ovoliko interesovanje za program za praćenje promena u spiskovima akcionara, ali ukupan broj download-a programa CRpromene je prešao cifru od 1.000 za manje od 3 meseca! Ovo doduše uključuje sve dosadašnje verzije, ali aktuelnu v1.10 je preneo najveći broj korisnika (i taj broj raste svaki dan). Sasvim lepa cifra za program koji sam napravio za sopstvene potrebe, pa onda pomislio da bi mogao biti od koristi i drugima.

Nego, da li ima predloga za poboljÅ¡anja i nove opcije programa? 🙂

8 comments

Nova opcija programa – kopiranje u Excel

U novu verziju je dodata opcija za snimanje spiskova u Microsoft Excel datoteku, kao i za kopiranje na Clipboard – pretpostavljam da će ovo koristiti onima koji čuvaju podatke o promenama spiskova akcionara za naknadne analize. Kada kliknete na dugme “Excel” program će prikazati dijalog gde možete izabrati naziv .xls datoteke koja će biti kreirana (podrazumevna lokacija je u folderu gde se nalazi program). Posle toga samo kliknite na “Ok” i dobićete ceo spisak u Excel-u. ÄŒas posla. 🙂

Biće snimljen onaj spisak koji je trenutno prikazan – ako je aktivna strana “Promena broja akcija” dobićete spisak sa podacima o kupovini i prodaji akcija, a ako je aktivna strana “Promena redosleda” dobićete listu poreÄ‘anu po poziciji na spisku akcionara. Podrazumevana opcija je da program kopira samo podatke o prvih 12 na listi, ali ako kliknete na strelicu nadole (na desnoj strani “Excel” dugmeta) možete izabrati opciju “Kopiraj sve” i posle toga klinuti na “Excel” – dobićete kompletan spisak.

U CRpromene v1.10 je takoÄ‘e dodata i opcija za kopiranje na Clipboard. Ona se jednostavno koristi – samo kliknite na dugme “Clipboard” i prikazani spisak će biti iskopiran na Windows-ov clipboard. Posle toga možete koristiti opciju Paste i ubaciti taj spisak npr. u Microsoft Word dokument (doduÅ¡e za ovakve varijante nekad će se bolji rezultat dobiti snimanjem u Excel, pa kopiranjem odatle).

2 comments

Nova opcija programa – pregled promena redosleda akcionara

Nova opcija u CRpromene verziji 1.10 je “Promena redosleda” i ona pruža pregled onih čiji se broj akcija smanjivao ili povećavao, ali tako da se ovi podaci vide poreÄ‘ani po veličini akcionara, odnosno poziciji na listi. Ova opcija se koristi na isti način kao i “Promena broja akcija” – potrebno je izabrati html datoteke snimljene sa CRHoV (staro i novo stanje) i kliknuti na “Prikaži promene”. Program će obraditi podatke, posle čega se možete prebacivati izmeÄ‘u pregleda na “Promena broja akcija” ili “Promena redosleda” – samo kliknite na odgovarajuću stranu (tab). Zbog istovremene obrade podataka za oba spiska, kod dužih spiskova program radi za nijansu sporije nego prethodna verzija, ali pretpostavljam da ne predstavlja problem to Å¡to će se na rezultat čekati koji trenutak duže. 🙂

Na ekranu “Promena redosleda” nalaze se opcije “Pregled svih” i “Samo sa promenama”. Podrazumevana opcija je pregled svih akcionara na listi (ovo je korisno za praćenje promena kod najvećih akcionara), dok će druga opcija prikazati samo one akcionare koji su promenjeni (ovo je zgodnije ako je spisak akcionara dugačak, a nije bilo mnogo promena). U koloni “Stari red.br.” je prikazan redni broj akcionara u listi po prethodnom stanju (prikazuje se “-” ako nije bilo starog stanja, tj. akcionar je novi u listi), dok “Novi red.br.” prikazuje novu poziciju (uz “-” ako akcionara viÅ¡e nema na spisku), a lista je poreÄ‘ana po redosledu novog stanja.

Nadam se da će kratak primer najbolje pokazati čemu služi ova opcija. Za primer je uzeta AIK banka i stanje na početku i kraju Januara 2008. Može se videti da je u vrhu liste akcionara bilo prilično živo – neki od najvećih akcionara su prodavali akcije, a neki su kupovali.

No comments

CRpromene v1.10 – nova verzija

Stigla je sveža roba – nova verzija programa CRpromene 🙂 . Napisaću kasnije opÅ¡irniju poruku o promenama i novim opcijama u ovoj verziji, ali ukratko najvažniji noviteti su: nove opcije za snimanje spiska promena u Microsoft Excel formatu, kopiranje na Clipboard, kao i praćenje promena po redosledu na spisku akcionara.

Novu verziju programa CRpromene v1.10 možete preneti sa download strane.

4 comments

CRpromene v1.01 – ispravljeni problemi

Kao i svaka prva verzija programa, i CRpromene je imao po neki bug 🙂 – u ovom slučaju najviÅ¡e problema je bilo sa obradom podataka u slučaju kada na spisku ima viÅ¡e akcionara sa istim nazivom. Na download strani se nalazi link za novu verziju v1.01 u kojoj su napravljene sledeće izmene:

  • Ispravljen problem sa slučajem kad viÅ¡e akcionara ima isti naziv (na primer u firmama sa velikim brojem akcionara čest je slučaj da viÅ¡e fizičkih lica ima isto prezime i ime, a nekad ima i duplikata pravnih lica);
  • Ispravljen problem sa neprikazivanjem novih lica u strukturi vlasniÅ¡tva (kod „Kupovina“ su prikazivani oni koji su već imali neke akcije pa uvećali broj, ali ne oni koji su ranije imali 0 akcija);
  • Dodat prikaz ukupnog zbira u koloni „Razlika“ (i za kupovinu i za prodaju) onda kada je izabrana opcija za prikaz „Sve promene“.
No comments

Program za praćenje promena u CRHoV

Vreme je za poklon 🙂 – program koji omogućava praćenje promena u jedinstvenoj evidenciji akcionara Centralnog Registra HoV. Za početak treba da sledite naÅ¡ savet za povremeno snimanje stanja CRHoV za željene akcije (pogledajte link ÄŒuvanje jedinstvene evidencije akcionara), a onda iz programa CRpromene možete izabrati dve snimljene datoteke za poreÄ‘enje – staro stanje i novo stanje. Posle toga treba kliknuti na dugme “Prikaži promene” i program će obraditi datoteke, izračunati ko je sve prodavao ili kupovao akcije u tom periodu i prikazati promene. Obratite pažnju da evidencija na sajtu CRHoV nije uvek potpuno pouzdana zbog različitog vremena saldiranja transakcija, ili recimo slučajeva promena naziva firmi.

Na primer pretpostavimo da nas interesuje Agrobanka, da imamo snimljeno stanje od juče i da smo takoÄ‘e snimili sveže danaÅ¡nje stanje (u praksi verovatno nećete ovako često snimati promene). U programu izaberemo staro stanje (u primeru to je datoteka “AGBN 2007-11-26.htm”) i novo stanje (“AGBN 2007-11-27.htm”), kliknemo na “Prikaži promene” i dobićemo ekran nalik na sledeći (prikaz fizičkih lica je namerno zamućen):

Program CRpromene v1.0 možete preneti sa download strane.

Ukoliko imate dodatne komentare, sugestije ili predloge za nove opcije (neke promene i dodatne opcije su već u planu, ovo je ipak tek prva verzija :), možete ih poslati ovde, u opciji za ostavljanje komentara.

6 comments